සිංහල தமிழ் English
Medium_thurairetnasingam-d06778e09384a79c242c1259ef891a61

க. துரைரெட்ணசிங்கம்

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK) Also a member of coalition - TNA, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#133

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

47

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
257-13 (2017-12-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
257-12 (2017-11-30) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
257-11 (2017-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
257-10 (2017-11-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
257-2 (2017-11-18) Oral Contribution Page 17
256-7 (2017-11-16) Written Question Page 19
256-7 (2017-11-16) Written Question Page 22

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1941-04-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 இலங்கை தமிழ் அரசுக் கட்சி (ITAK), TNA,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.