සිංහල தமிழ் English
Medium_hashim

கபீர் ஹஷீம்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கேகாலை மாவட்டம்

352246461 hashim_k@parliament.lk

சுருக்கம்

#117

மொத்த தரவரிசை

#34

கட்சி தரவரிசை

9

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-5 (2020-10-06) Oral Contribution Page 35
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 53
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
278-5 (2020-10-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 36
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 19
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question Page 18
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
278-1 (2020-09-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 90
278-1 (2020-09-22) Point of Order - Other
Page 94

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-05-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 352246461
Email: hashim_k@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.