සිංහල தமிழ் English
Medium_wijemanne-d25da2e85ff5bf6efbe48e3a7556c4e4

லக்ஷ்மன் விஜேமான்ன

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, களுத்துரை மாவட்டம்

0345622544/0112717433

சுருக்கம்

#216

மொத்த தரவரிசை

#84

கட்சி தரவரிசை

24

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
267-8 (2019-01-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
262-10 (2018-08-24) Petitions
Page 10
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
259-10 (2018-04-04) Point of Order - Other
Page 132
258-8 (2018-02-22) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
256-5 (2017-11-14) Petitions
Page 6
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1960-06-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0345622544/0112717433
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.