සිංහල தமிழ் English
Medium_lasantha

லசந்த அலகியவன்ன

இராஜாங்க அமைச்சர் - கூட்டுறவுச் சேவைகள், சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

112968064 / 332282400 alagiyawanna_l@parliament.lk

சுருக்கம்

#86

மொத்த தரவரிசை

#50

கட்சி தரவரிசை

6

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 150
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 24
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 125

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-10-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112968064 / 332282400
Email: alagiyawanna_l@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.