සිංහල தமிழ் English
Medium_vitanage

மதுர விதானகே

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

701560910 madhura_w@parliament.lk

சுருக்கம்

#60

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

7

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
278-7 (2020-10-08) Petitions
Page 6
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 100
277-7 (2020-09-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 38
277-5 (2020-09-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-09-19
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 701560910
Email: madhura_w@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.