සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakse

மஹிந்த ராஜபக்ஷ

பிரதம மந்திரி

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, குருநாகல் மாவட்டம்

472240332 rajapaksa_m@parliament.lk

சுருக்கம்

#36

மொத்த தரவரிசை

#17

கட்சி தரவரிசை

21

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

7

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-11 (2020-10-22) Oral Contribution Page 11
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 116
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 116
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 8
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 12
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 10
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 7
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 12
278-6 (2020-10-07) Prime Ministers Questions - Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1945-11-18
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 472240332
Email: rajapaksa_m@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.