සිංහල தமிழ் English
Medium_ganeshan

மனோ கணேசன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

112729810 mano_g@parliament.lk

சுருக்கம்

#176

மொத்த தரவரிசை

#48

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

4

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
281-01 (2021-01-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 113
280-16 (2020-12-10) Point of Order - Other
Page 72
280-16 (2020-12-10) Point of Order - Other
Page 72
280-13 (2020-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59
280-10 (2020-12-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 78
280-05 (2020-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 61
279-05 (2020-11-21) Point of Order - Other
Page 37
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
279-05 (2020-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1950-12-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112729810
Email: mano_g@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.