සිංහල தமிழ் English
Medium_mansoor-37f606a884f491d1486baea331977165

முஹம்மது இப்ராஹீம் முஹம்மது மன்சூர்

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC) Also a member of coalition - UNFGG, அம்பாரை மாவட்டம்

777394785 / 0770352116

சுருக்கம்

#149

மொத்த தரவரிசை

#4

கட்சி தரவரிசை

50

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 103
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
272-3 (2019-06-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 85
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
268-2 (2019-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
268-2 (2019-02-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
267-8 (2019-01-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-10-28
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Samanthurai Madya Maha Vidyalaya,
Undergraduate: BSc - Phisical Sc., Estern University
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 இலங்கை முஸ்லிம் காங்கிரஸ் (SLMC), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 777394785 / 0770352116
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.