සිංහල தமிழ் English
Medium_thilakarajah-95ece02778f810fad5128b32b5af1361

மயில்வாகனம் திலகராஜா

Icon_123

தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் (NUW) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

0779046736/ 0777239765

சுருக்கம்

#30

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

157

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 6
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
273-5 (2019-07-31) Oral Contribution Page 6
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-09-29
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Highland Central College
Undergraduate: University of colombo
Postgraduate: B.Com (Hons)
பல்கலைக்கழகம் / தொழில்முறை தகுதிகள்: Dip in Journalism (Merit)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_123 தொழிலாளர் தேசிய சங்கம் (NUW), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0779046736/ 0777239765
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.