සිංහල தமிழ் English
Medium_ranawaka

பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

112866125 ranawaka_p@parliament.lk

சுருக்கம்

#19

மொத்த தரவரிசை

#10

கட்சி தரவரிசை

5

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
277-7 (2020-09-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 102

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-04-08
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112866125
Email: ranawaka_p@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.