සිංහල தமிழ் English
Medium_ranatunga

பிரசன்ன ரணதுங்க

அமைச்சர் - சுற்றுலாத்துறை

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கம்பஹா மாவட்டம்

777772520 / 332222406 ranatunga_p@parliament.lk

சுருக்கம்

#45

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Point of Order- Technical/Procedural
Page 16
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 17
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 124
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 114
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
278-4 (2020-09-25) Written Question- Response Page 12
278-3 (2020-09-24) Point of Order - Other
Page 53
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 45

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1967-01-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 777772520 / 332222406
Email: ranatunga_p@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.