සිංහල தமிழ் English
Medium_jayasekara

பிரேமலால் ஜயசேக்கர

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

452279173 jayasekara_p@parliament.lk

சுருக்கம்

#110

மொத்த தரவரிசை

#59

கட்சி தரவரிசை

4

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Oral Contribution Page 23
278-3 (2020-09-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 51
277-7 (2020-09-10) Point of Order - Other
Page 37
277-5 (2020-09-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-08-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 452279173
Email: jayasekara_p@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.