සිංහල தமிழ் English
Medium_dolawatta

பிரேம்நாத் சி. தொலவத்த

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

718204673 premnath_d@parliament.lk

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#18

கட்சி தரவரிசை

17

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 14
278-6 (2020-10-07) Point of Order - Other
Page 8
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 18
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 33
278-2 (2020-09-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 123
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 30
277-6 (2020-09-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1981-11-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 718204673
Email: premnath_d@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.