සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-abc8f7d753ca031512b147606dcce671

ரமேஷ் பதிரண

அமைச்சர் - Plantations and Export Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, காலி மாவட்டம்

0912248505/ 0112773811

சுருக்கம்

#95

மொத்த தரவரிசை

#24

கட்சி தரவரிசை

76

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 61
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 28
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 39
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
270-7 (2019-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-12-05
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father- Richerd Pathirana
கல்வி
School: Rchmond Collage, Galle
Undergraduate: University of Peradeniya, MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0912248505/ 0112773811
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.