සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramasinghe

ரணில் விக்கிரமசிங்க

பிரதம மந்திரி - தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112573974/0112573308

சுருக்கம்

#9

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

486

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

15

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
253-6 (2017-07-26) Oral Contribution Page 39
253-6 (2017-07-26) Oral Contribution Page 37
253-6 (2017-07-26) Oral Contribution - Core Statements Page 31
253-6 (2017-07-26) Oral Contribution Page 41
253-5 (2017-07-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 49
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 47
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
253-2 (2017-07-05) Prime Ministers Questions - Response Page 10
253-2 (2017-07-05) Oral Contribution Page 23

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1949-03-24
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112573974/0112573308
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்