සිංහල தமிழ் English
Medium_marikkar

எஸ்.எம். மரிக்கார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

777886665 / 112572422 marikkar_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#10

மொத்த தரவரிசை

#5

கட்சி தரவரிசை

50

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 100
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 99
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 101
278-8 (2020-10-09) Oral Contribution Page 10
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 33
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 32
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 33
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 31
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1977-12-01
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 777886665 / 112572422
Email: marikkar_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.