සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

சஜித் பிரேமதாச

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கொழும்பு மாவட்டம்

472238011 / 112777253 premadasa_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#2

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

12

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 111
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 10
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 10
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 11
277-3 (2020-08-27) Question by Private Notice Page 5
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 11
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 7
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 21
277-2 (2020-08-21) Question by Private Notice Page 5
277-2 (2020-08-21) Question by Private Notice Page 8

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-12-01
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 472238011 / 112777253
Email: premadasa_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.