සිංහල தமிழ் English
Medium_sarath-weerasekara

சரத் வீரசேக்கர

இராஜாங்க அமைச்சர் - Provincial Councils and Local Government

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கொழும்பு மாவட்டம்

112776271 weerasekara_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#82

மொத்த தரவரிசை

#44

கட்சி தரவரிசை

2

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 117
277-2 (2020-08-21) Point of Order - Other
Page 38

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112776271
Email: weerasekara_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.