සිංහල தமிழ் English
Medium_semasingha

செஹான் சேமசிங்க

இராஜாங்க அமைச்சர் - Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self Employment, Business Development and Underutilized State Resources Development

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, அநுராதபுரம் மாவட்டம்

112746937 / 252050558 semasinghe_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#7

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

4

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 172
277-3 (2020-08-27) Oral Contribution Page 125
277-3 (2020-08-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 124
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1976-11-13
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112746937 / 252050558
Email: semasinghe_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.