සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

ஸிஸிர ஜயகொடி

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கம்பஹா மாவட்டம்

0773073518/ 0112910668

சுருக்கம்

#77

மொத்த தரவரிசை

#16

கட்சி தரவரிசை

109

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
267-3 (2019-01-10) Point of Order - Other
Page 40
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
267-3 (2019-01-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
263-12 (2018-10-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
263-11 (2018-10-11) Petitions
Page 6
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
263-7 (2018-09-20) Expunged Statement
Page 75
263-7 (2018-09-20) Expunged Statement
Page 74
263-7 (2018-09-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 74
263-7 (2018-09-20) Expunged Statement
Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1965-11-02
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0773073518/ 0112910668
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.