සිංහල தமிழ் English
Medium_perera

சுஜித் பெரேரா

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கேகாலை மாவட்டம்

365712535 / 362270636 sujith_s@parliament.lk

சுருக்கம்

#118

மொத்த தரவரிசை

#35

கட்சி தரவரிசை

5

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

3

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
278-10 (2020-10-21) Petitions
Page 6
278-4 (2020-09-25) Written Question - Supplementary Question Page 18
278-4 (2020-09-25) Written Question Page 17
277-3 (2020-08-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 135

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-06-30
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 365712535 / 362270636
Email: sujith_s@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.