සිංහල தமிழ் English
Medium_athukorala

தலதா அதுகோரல

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, இரத்தினபுரி மாவட்டம்

452274287 atukorale_t@parliament.lk

சுருக்கம்

#153

மொத்த தரவரிசை

#42

கட்சி தரவரிசை

4

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
277-6 (2020-09-09) Oral Contribution - Core Statements Page 7
277-4 (2020-08-28) Point of Order - Other
Page 155
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 146

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1963-05-30
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 452274287
Email: atukorale_t@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.