සිංහල தமிழ் English
Medium_balasuriya

தாரக்க பாலசூரிய

இராஜாங்க அமைச்சர் - Regional Cooperation

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கேகாலை மாவட்டம்

352222359 / 352230529 tharaka_b@parliament.lk

சுருக்கம்

#158

மொத்த தரவரிசை

#103

கட்சி தரவரிசை

1

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

1

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1974-04-16
பாலினம்: male
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 352222359 / 352230529
Email: tharaka_b@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.