සිංහල தமிழ் English
Medium_vidanagamage-12de4e8ab2ae0084410c7382f239e526

தேனுக விதானகமகே

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, பதுளை மாவட்டம்

0552257747 / 0552257746 / 0777765637

சுருக்கம்

#220

மொத்த தரவரிசை

#78

கட்சி தரவரிசை

15

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

5

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 40
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 67
252-6 (2017-05-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
252-1 (2017-05-03) Petitions
Page 72
245-7 (2016-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-03-23
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: Anura Vidanagamge, Uva Provincial Council Father: Gunapala Vidanagamage, former Uva PC Member
கல்வி
School: Mahingana National
School 2: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0552257747 / 0552257746 / 0777765637
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.