සිංහල தமிழ் English
Medium_m.velukumar-

வேலு குமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

761416888 kumar_v@parliament.lk

சுருக்கம்

#27

மொத்த தரவரிசை

#12

கட்சி தரவரிசை

75

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-13 (2021-04-21) Written Question Page 15
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question Page 17
282-12 (2021-04-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
282-11 (2021-04-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question - Supplementary Question Page 27
282-10 (2021-04-08) Written Question Page 26
282-08 (2021-04-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
282-03 (2021-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution
Page 55

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-01-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 761416888
Email: kumar_v@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.