සිංහල தமிழ் English
Medium_m.velukumar-

வேலு குமார்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_sjb

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி, கண்டி மாவட்டம்

761416888 kumar_v@parliament.lk

சுருக்கம்

#7

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

29

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

8

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 101
278-9 (2020-10-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 156
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 103
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 102
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 20
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 19
278-7 (2020-10-08) Written Question Page 18
278-6 (2020-10-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 78
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1973-01-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_sjb ஐக்கிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 761416888
Email: kumar_v@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.