සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

விஜயகலா மகேஷ்வரன்

இராஜாங்க அமைச்சர் - கல்வி

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0212221877/0112363591 m.kala@gmail.com

சுருக்கம்

#170

மொத்த தரவரிசை

#71

கட்சி தரவரிசை

23

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
257-3 (2017-11-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
256-3 (2017-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
253-3 (2017-07-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 49
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 52
253-3 (2017-07-06) Oral Contribution Page 48
253-3 (2017-07-06) Expunged Statement
Page 51
253-1 (2017-07-04) Point of Order - Other
Page 122
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-23
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Kaarianakar Hindu College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0212221877/0112363591
Email: m.kala@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.