සිංහල தமிழ் English
Medium_maheswaran-9cfde6d32d14fd8a847dd1b6c05e2776

விஜயகலா மகேஷ்வரன்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்

0212221877/0112363591 m.kala@gmail.com

சுருக்கம்

#156

மொத்த தரவரிசை

#66

கட்சி தரவரிசை

33

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
274-5 (2019-09-17) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 79
270-13 (2019-03-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 28
270-3 (2019-03-15) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
270-2 (2019-03-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1972-11-23
பாலினம்: பெண்
கல்வி
School: Kaarianakar Hindu College
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0212221877/0112363591
Email: m.kala@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.