සිංහල தமிழ் English
Medium_herath

விஜித ஹேரத்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_jjb

தேசிய மக்கள் சக்தி, கம்பஹா மாவட்டம்

112785612 /332235406 herath_v@parliament.lk

சுருக்கம்

#91

மொத்த தரவரிசை

#3

கட்சி தரவரிசை

5

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 126
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 54
278-5 (2020-10-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
278-1 (2020-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103
277-2 (2020-08-21) Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-01-05
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb தேசிய மக்கள் சக்தி,
தொடர்பு
Telephone: 112785612 /332235406
Email: herath_v@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.