සිංහල தமிழ் English
Medium_kumara

Anura Kumara Dissanayaka

Member of Parliament (MP)

Icon_jjb

National People’s Power (NPP), from the Colombo district

112177005 dissanayaka_a@parliament.lk

SUMMARY

#2

Overall Rank

#1

Party Rank

74

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
281-12 (2021-02-24) Written Question Page 30
281-12 (2021-02-24) Written Question Page 33
281-12 (2021-02-24) Written Question Page 32
281-12 (2021-02-24) Written Question Page 35
281-11 (2021-02-23) Written Question Page 59
281-11 (2021-02-23) Written Question Page 57
281-11 (2021-02-23) Written Question Page 55
281-10 (2021-02-12) Point of Order - Other
Page 9
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution Page 15
281-10 (2021-02-12) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-11-24
Gender: male
Education
School: Thambuththegama Central College, Anuradhapura
School 2: BSc, Physics, University of Peradeniya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_jjb National People’s Power (NPP),
Contact
Telephone: 112177005
Email: dissanayaka_a@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.