සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa

Sajith Premadasa

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Colombo district

472238011 / 112777253 premadasa_s@parliament.lk

SUMMARY

#5

Overall Rank

#2

Party Rank

176

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
282-04 (2021-03-24) Oral Contribution Page 23
282-04 (2021-03-24) Oral Contribution Page 23
282-04 (2021-03-24) Question by Private Notice Page 25
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 35
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 29
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 36
282-03 (2021-03-23) Question by Private Notice Page 26
282-03 (2021-03-23) Oral Contribution Page 36
282-02 (2021-03-10) Question by Private Notice Page 20
282-02 (2021-03-10) Oral Contribution Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-12-01
Gender: male
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College, Colombo - London O/L & London A/L
Undergraduate: BSc, London School of Economics
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 472238011 / 112777253
Email: premadasa_s@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.