සිංහල தமிழ் English
Medium_untitled

எம். எஸ். தௌபீக்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, தேசியப்பட்டியல்

சுருக்கம்

#219

மொத்த தரவரிசை

#85

கட்சி தரவரிசை

19

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
250-10 (2017-02-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 37
249-16 (2016-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 27
249-6 (2016-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
248-6 (2016-11-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 24
245-7 (2016-08-09) Petitions
Page 16
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 11
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 11
243-7 (2016-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1971-01-07
பாலினம்: ஆண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Brother: K M Thawfeek former MP & politician
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
No data available

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.