සිංහල தமிழ் English
Medium_premachandra-fa43cb7cff5a7e08ba72fba8a390d4ba

ஹிருணிகா பிரேமச்சந்திர

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112507264/0112507264 hirunikaofficial@gmail.com

சுருக்கம்

#153

மொத்த தரவரிசை

#65

கட்சி தரவரிசை

29

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

9

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-12 (2018-04-06) Oral Contribution Page 51
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
256-7 (2017-11-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
249-15 (2016-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
249-9 (2016-11-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
248-7 (2016-11-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
245-7 (2016-08-09) Written Question - Supplementary Question Page 28
245-7 (2016-08-09) Written Question Page 28
244-12 (2016-06-23) Written Question - Supplementary Question Page 15
244-12 (2016-06-23) Written Question Page 14

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1987-10-14
பாலினம்: பெண்
குடும்ப அரசியல் ஈடுபாடு: Father - Bharatha Lakshman Premachandra, MP
கல்வி
School: Visakha Vidyalaya, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112507264/0112507264
Email: hirunikaofficial@gmail.com
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.