සිංහල தமிழ் English
Medium_lanza-9ae4235dbef78e80d000d743cfaae5e6

Nimal Lanza

Deputy Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

77 77 69 228 / 031-3315000

SUMMARY

#206

Overall Rank

#71

Party Rank

26

Times

Participated in parliament

3

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-1 (2018-09-04) Point of Order- Technical/Procedural
Page 108
262-10 (2018-08-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 37
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 97
262-10 (2018-08-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 56
262-5 (2018-08-07) Oral Contribution Page 49
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 90
257-15 (2017-12-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 89
254-4 (2017-08-11) Oral Contribution Page 44
254-4 (2017-08-11) Oral Contribution Page 39

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-10-13
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 77 77 69 228 / 031-3315000
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.