සිංහල தமிழ் English
Medium_piyadasa-747c87326a65aee82ae3bcd5bace8ca1

கே.கே. பியதாஸ

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, நுவரெலியா மாவட்டம்

812352798 / 777305890

சுருக்கம்

#125

மொத்த தரவரிசை

#53

கட்சி தரவரிசை

69

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

11

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
259-4 (2018-03-09) Written Question Page 8
258-6 (2018-02-20) Oral Contribution Page 6
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
257-7 (2017-11-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 70
257-4 (2017-11-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 106
256-4 (2017-11-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
255-10 (2017-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
255-8 (2017-10-17) Petitions
Page 7
254-7 (2017-08-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
254-6 (2017-08-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-03-29
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Matara, Didenipotha Maha Vidyalaya
School 2: Deyandara National School, Matara
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 812352798 / 777305890
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.