සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

அமைச்சர் - கமத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

812352806 aluthgamage_m@parliament.lk

சுருக்கம்

#6

மொத்த தரவரிசை

#2

கட்சி தரவரிசை

94

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
282-14 (2021-04-22) Point of Order - Other
Page 29
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
282-13 (2021-04-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
282-13 (2021-04-21) Written Question- Response Page 18
282-09 (2021-04-07) Written Question- Response Page 22
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution - Core Statements Page 35
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
282-09 (2021-04-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
282-09 (2021-04-07) Oral Contribution Page 37
282-08 (2021-04-06) Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 812352806
Email: aluthgamage_m@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.