සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage

மஹிந்தானந்த அலுத்கமகே

அமைச்சர் - கமத்தொழில்

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, கண்டி மாவட்டம்

812352806 aluthgamage_m@parliament.lk

சுருக்கம்

#3

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

71

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 62
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 61
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 8
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 30
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 13
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 31
278-5 (2020-10-06) Written Question- Response Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1964-11-21
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 812352806
Email: aluthgamage_m@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.