සිංහල தமிழ் English
Medium_aluthgamage-e4c58b6f89b43f96aaa939586c083071

Mahindananda Aluthgamage

State Minister - Power

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kandy district

011-268814/0542224330

SUMMARY

#19

Overall Rank

#3

Party Rank

286

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 50
273-7 (2019-08-06) Petitions
Page 6
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
273-5 (2019-07-31) Point of Order- Technical/Procedural
Page 40
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
272-9 (2019-07-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 63
272-9 (2019-07-11) Expunged Statement
Page 68

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-11-21
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Ananda Aluthgamage/cousin
Education
School: Gangasiripura Vidyalaya
School 2: Gangasiripura Vidyalaya
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 011-268814/0542224330
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.