සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem

Rauff Hakeem

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kandy district

112436752 hakeem_r@parliament.lk

SUMMARY

#59

Overall Rank

#25

Party Rank

35

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-12 (2020-10-23) Oral Contribution Page 14
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
278-11 (2020-10-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 127
278-10 (2020-10-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 12
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 89
278-6 (2020-10-07) Point of Order - Other
Page 13
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 9
278-3 (2020-09-24) Oral Contribution Page 39
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 15
277-4 (2020-08-28) Oral Contribution Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-04-13
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 112436752
Email: hakeem_r@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.