සිංහල தமிழ் English
Medium_paranawithana-529e2e76e540889778d1774f9f59feaa

Karunarathna Paranawithana

Deputy Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ratnapura district

0716835810/ 0112554578

SUMMARY

#91

Overall Rank

#37

Party Rank

80

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 37
272-4 (2019-06-21) Question by Private Notice – Response Page 36
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
271-10 (2019-05-24) Petitions
Page 17
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 31
270-11 (2019-03-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 103
270-11 (2019-03-26) Petitions
Page 5
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 17
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-06-02
Gender: male
Education
School: Dippitigala M V, Lellopitiya
School 2: Aloysius college, Ratnapura
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate: MA, University of Bradford
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0716835810/ 0112554578
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.