සිංහල தமிழ் English
Medium_paranawithana-529e2e76e540889778d1774f9f59feaa

Karunarathna Paranawithana

Deputy Minister - National Policies Economic Affairs, Resettlement, Rehabilitation, Northern Province Development, Vocational Training, Skills development, and Youth Affairs

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ratnapura district

0716835810/ 0112554578

SUMMARY

#95

Overall Rank

#38

Party Rank

63

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
262-8 (2018-08-10) Oral Contribution Page 49
262-7 (2018-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
261-11 (2018-07-06) Oral Contribution Page 5
261-11 (2018-07-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
261-11 (2018-07-06) Written Question- Response Page 11
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 35
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-06-02
Gender: male
Education
School: Dippitigala M V, Lellopitiya
School 2: Aloysius college, Ratnapura
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate: MA, University of Bradford
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0716835810/ 0112554578
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.