සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

Ranjan Ramanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

112778533 / 0773624927

SUMMARY

#73

Overall Rank

#31

Party Rank

150

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 71
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
271-10 (2019-05-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
270-19 (2019-04-05) Expunged Statement
Page 72
270-19 (2019-04-05) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
270-19 (2019-04-05) Expunged Statement
Page 71
270-19 (2019-04-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 76

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-11-03
Gender: male
Education
School: Maristella College, Negambo
Undergraduate: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112778533 / 0773624927
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.