සිංහල தமிழ் English
Medium_cassim-b61386261e9f1ade004be816d16f369b

Faizal Cassim Faizal

State Minister

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Ampara district

0672251151/0112695601/0777 353501

SUMMARY

#141

Overall Rank

#3

Party Rank

83

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
263-10 (2018-10-10) Written Question- Response Page 18
263-10 (2018-10-10) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 69
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
260-7 (2018-05-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
260-3 (2018-05-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10
259-12 (2018-04-06) Priviledges
Page 68
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-09-04
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0672251151/0112695601/0777 353501
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.