සිංහල தமிழ் English
Medium_kumarasiri-1022b76e82d7f1055caec2294fd778c0

Ananda Kumarasiri,

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Monaragala district

0552274833/0112885318

SUMMARY

#135

Overall Rank

#58

Party Rank

109

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution Page 27
263-12 (2018-10-12) Oral Contribution Page 19
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 37
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 20
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 38
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution Page 30
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution Page 7
263-10 (2018-10-10) Announcement
Page 5
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution Page 66
263-9 (2018-10-09) Announcement
Page 5

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-03-25
Gender: male
Family Political Engagement: J M Kumaradasa, UNP, (1977) MP
Education
School: S. Thomas Bandarawela
School 2: St. Thomas Guruthalawa
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0552274833/0112885318
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.