සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara

Nalin Bandara Jayamaha

Member of Parliament (MP)

Icon_sjb

Samagi Jana Balawegaya (SJB), from the Kurunegala district

372284690 / 322245455 jayamaha_n@parliament.lk

SUMMARY

#7

Overall Rank

#4

Party Rank

122

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question Page 97
278-9 (2020-10-20) Written Question Page 96
278-9 (2020-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 128
278-9 (2020-10-20) Oral Contribution Page 97
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 29
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question Page 28
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
278-6 (2020-10-07) Oral Contribution Page 32
278-6 (2020-10-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 27
278-4 (2020-09-25) Oral Contribution Page 32

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-06-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_sjb Samagi Jana Balawegaya (SJB),
Contact
Telephone: 372284690 / 322245455
Email: jayamaha_n@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.