සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-604b2aedc5a26cdcdb26aac575a97cad

S.B. Dissanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0112864484 / 0777688988 info@sbdisanayake.com

SUMMARY

#80

Overall Rank

#18

Party Rank

126

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
261-11 (2018-07-06) Point of Order- Technical/Procedural
Page 97
260-8 (2018-05-25) Oral Contribution Page 40
260-8 (2018-05-25) Petitions
Page 14
260-1 (2018-05-08) Oral Contribution - Core Statements Page 10
259-5 (2018-03-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-9 (2017-11-27) Oral Contribution Page 35
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
257-9 (2017-11-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1951-09-18
Gender: male
Family Political Engagement: Son: Hanguranketha Organizer
Education
School: Poramadulla Central Collage
Undergraduate: BSc- PAB, University of Jayawardenepura, Kotte
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112864484 / 0777688988
Email: info@sbdisanayake.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.