සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-604b2aedc5a26cdcdb26aac575a97cad

S.B. Dissanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, From National List

0112864484 / 0777688988 info@sbdisanayake.com

SUMMARY

#89

Overall Rank

#21

Party Rank

128

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
260-2 (2018-05-09) Oral Contribution - Core Statements Page 10
259-5 (2018-03-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 73
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
257-9 (2017-11-27) Oral Contribution Page 35
257-9 (2017-11-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 93
257-9 (2017-11-27) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
255-11 (2017-11-07) Oral Contribution Page 7
255-3 (2017-09-21) Question by Private Notice – Response Page 21
255-2 (2017-09-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1951-09-18
Gender: male
Family Political Engagement: Son: Hanguranketha Organizer
Education
School: Poramadulla Central Collage
Undergraduate: BSc- PAB, University of Jayawardenepura, Kotte
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112864484 / 0777688988
Email: info@sbdisanayake.com
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.