සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana

ரமேஷ் பதிரண

அமைச்சர் - பெருந்தோட்டத்துறை

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

777743187 / 112773811 pathirana_r@parliament.lk

சுருக்கம்

#38

மொத்த தரவரிசை

#19

கட்சி தரவரிசை

25

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

6

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-12 (2020-10-23) Petitions
Page 5
278-12 (2020-10-23) Petitions
Page 5
278-12 (2020-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
278-12 (2020-10-23) Petitions
Page 5
278-10 (2020-10-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 104
278-9 (2020-10-20) Written Question- Response Page 104
278-9 (2020-10-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 105
278-7 (2020-10-08) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
278-7 (2020-10-08) Written Question- Response Page 19

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1969-05-12
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 777743187 / 112773811
Email: pathirana_r@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.