සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ

அமைச்சர் - உயர்கல்வி மற்றும் கலாசார அலுவல்கள்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

0112827208/0112852841

சுருக்கம்

#30

மொத்த தரவரிசை

#13

கட்சி தரவரிசை

242

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

10

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
258-8 (2018-02-22) Oral Contribution Page 47
253-1 (2017-07-04) Oral Contribution - Core Statements Page 102
253-1 (2017-07-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 142
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 110
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 108
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
253-1 (2017-07-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 139
252-11 (2017-06-20) Oral Contribution - Core Statements Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1959-03-16
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.