සිංහල தமிழ் English
Medium_wirakkody

சந்திம வீரக்கொடி

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் (பா.உ)

Icon_1

ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, காலி மாவட்டம்

112773006 / 912223228 chandima_w@parliament.lk

சுருக்கம்

#127

மொத்த தரவரிசை

#75

கட்சி தரவரிசை

7

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

2

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 72
278-2 (2020-09-23) Petitions
Page 6
278-2 (2020-09-23) Petitions
Page 7
278-2 (2020-09-23) Petitions
Page 7
278-2 (2020-09-23) Petitions
Page 6
277-8 (2020-09-11) Oral Contribution Page 48
277-4 (2020-08-28) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 170

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-05-23
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன,
தொடர்பு
Telephone: 112773006 / 912223228
Email: chandima_w@parliament.lk
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.