සිංහල தமிழ் English
Medium_mannapperuma-5939960b3cc905d1579f34668ea2387d

Ajith Mannapperuma

State Minister - Mahaweli Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

0332231468/0332223167

SUMMARY

#16

Overall Rank

#5

Party Rank

308

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 10
274-5 (2019-09-17) Written Question- Response Page 12
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35
274-5 (2019-09-17) Oral Contribution Page 10
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
274-5 (2019-09-17) Written Question- Response Page 12

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-06-25
Gender: male
Profession: Engineer
Education
School: Holy Cross Gampaha, Gampaha
School 2: Bandarawela Central College, Anada College, Colombo
Undergraduate: BSc Engineering, University of Moratuwa. 
Postgraduate:
Professional Qualifications: Civil Engineer
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0332231468/0332223167
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.