සිංහල தமிழ் English
Medium_amunugama

Dilum Amunugama

State Minister - Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry

Icon_1

Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), from the Kandy district

812499203 / 812213901 amunugama_d@parliament.lk

SUMMARY

#204

Overall Rank

#133

Party Rank

6

Times

Participated in parliament

1

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

No data available

 

Biography

Personal
Date Of Birth: 1981-05-09
Gender: male
Education
School: Trinity college, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_1 Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP),
Contact
Telephone: 812499203 / 812213901
Email: amunugama_d@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.