සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

Dinesh Gunawardena

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Colombo district

0112842209/ 0112854485

SUMMARY

#10

Overall Rank

#1

Party Rank

582

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 46
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29
263-12 (2018-10-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 27
263-11 (2018-10-11) Question by Private Notice Page 26
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 39
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 35
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 28
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 40
263-9 (2018-10-09) Oral Contribution Page 36
263-9 (2018-10-09) Question by Private Notice Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-02
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Philip Gunawardena, former Minister
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112842209/ 0112854485
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.