සිංහල தமிழ் English
Medium_ponnambalam

G. G. Ponnambalam

Member of Parliament (MP)

Icon_congress

Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC), from the Jaffna district

112581677 / 212223739 gajen_p@parliament.lk

SUMMARY

#32

Overall Rank

#2

Party Rank

22

Times

Participated in parliament

2

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
278-11 (2020-10-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 62
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 61
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 62
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 61
278-7 (2020-10-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
278-7 (2020-10-08) Expunged Statement
Page 62
278-7 (2020-10-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 62
278-6 (2020-10-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-01-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
2020-08-20 to present
Icon_congress Ahila Ilankai Thamil Congress (AITC),
Contact
Telephone: 112581677 / 212223739
Email: gajen_p@parliament.lk
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.