සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

Douglas Devananda

Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

Eelam People's Democratic Party (EPDP), from the Jaffna district

112503467

SUMMARY

#10

Overall Rank

#1

Party Rank

147

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
251-8 (2017-03-24) Oral Contribution Page 31
251-7 (2017-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
251-7 (2017-03-23) Question by Private Notice Page 25
251-6 (2017-03-22) Question by Private Notice Page 20
251-6 (2017-03-22) Oral Contribution Page 36
251-5 (2017-03-21) Question by Private Notice Page 30
251-5 (2017-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 64
251-5 (2017-03-21) Oral Contribution Page 32
251-4 (2017-03-10) Question by Private Notice Page 24
251-3 (2017-03-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-11-10
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee Eelam People's Democratic Party (EPDP),
Contact
Telephone: 112503467
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA