සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

ඩග්ලස් දේවානන්ද

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

ඊ.ජ.ප්‍ර.ප , යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

112503467

සාරාංශය

#8

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

325

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
262-3 (2018-07-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43
262-2 (2018-07-18) Oral Contribution Page 32
262-2 (2018-07-18) Question by Private Notice Page 20
262-1 (2018-07-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 113
261-11 (2018-07-06) Written Question Page 70
261-10 (2018-07-05) Question by Private Notice Page 25
261-10 (2018-07-05) Written Question - Supplementary Question Page 11
261-10 (2018-07-05) Written Question Page 10
261-10 (2018-07-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 49

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1957-11-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Member of Sri Lanka Communist Party/ Uncle: a leading trade unionist
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Jaffna Central College, Jaffna
පාසැල 2: Colomba Hindu College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee ඊ.ජ.ප්‍ර.ප ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112503467
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.