සිංහල தமிழ் English
Medium_devananda-a88219cc49079df3aa3d4a7ff0be8762

ඩග්ලස් දේවානන්ද

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී

Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee

ඊ.ජ.ප්‍ර.ප , යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

112503467

සාරාංශය

#7

සමස්ත ශ්‍රේණිය

#1

පක්ෂයේ ශේණිය

365

Times

නියෝජනය කළ වාර

15

Topics

නියෝජනය කළ විෂයන්

සම්බන්ධ වූ මාතෘකා

ක්‍රියාකාරකම්

Finance දායකත්ව ආකාර විෂය Page number
260-5 (2018-05-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
260-4 (2018-05-11) Question by Private Notice Page 7
260-3 (2018-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 25
260-2 (2018-05-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
260-2 (2018-05-09) Question by Private Notice Page 9
259-12 (2018-04-06) Written Question Page 23
259-6 (2018-03-21) Written Question - Supplementary Question Page 12
259-6 (2018-03-21) Written Question Page 11
259-5 (2018-03-20) Question by Private Notice Page 29
259-5 (2018-03-20) Written Question Page 25

නවතම ක්‍රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.


Biography

පුද්ගලික
උපන්දිනය: 1957-11-10
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය: පුරුෂ
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: Father: Member of Sri Lanka Communist Party/ Uncle: a leading trade unionist
අධ්‍යාපන තොරතුරු
පාසැල: Jaffna Central College, Jaffna
පාසැල 2: Colomba Hindu College, Colombo
ප්‍රථම උපාධිය:
පශ්චාත් උපාධිය:
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන්
(n/a) සිට අද දක්වා
Icon_epdp-9151bfc78a4139137c684c81990496a6-7f3877b20859f8e956cefa67916305ee ඊ.ජ.ප්‍ර.ප ,
ඇමතුම්
දුරකථනය: 112503467
ඊමේල්:
වෙබ් ලිපිනය:

සමාජ මාධ්‍ය

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.